Novosti:
aktuelno

12/07/2014 - NEZABORAVNO DRUŽENJE NA IVANOVIM KORITIMA

Povodom Dana Društva, rukovodstvo i Sindikalna organizacija CGES-a su 5.jula za zaposlene i članove njihovih porodica upriličili nezaboravno druženje na Ivanovim Koritima. >>


11/07/2014 - Radionica i okrugli sto na temu "Priklučenja obnovljivih izvora energije"

U organizaciji i pod pokroviteljstvom CGES-a, 10. i 11.7.2014. godine u Podgorici je održana radionica na temu "Priključenja obnovljivih izvora električne energije". >>


08/07/2014 - Izvještaj o poslovanju CGES-a za 2013. godinu

U sekciji Izvještaji o poslovanju objavljen "Izvještaj o poslovanju crnogorskog elektroprenosnog sistema ad za 2013. godinu". >>


07/07/2014 - Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta za Avgust 2014.

Mjesecna aukcija za dodjelu prekogranicnih prenosnih kapaciteta za avgust 2014. bice odrzana 09.07.2014. >>


02/07/2014 - Saopštenje za javnost

Krađa metalnih konstrukcija sa dalekovodnih stubova u vlasništvu Crnogorskog elektroprenosnog sistema i dalje se nastavlja nesmanjenim intenzitetom.
Povod za naše obraćanje javnosti je upravo saznanje da je Centar bezbjednosti ovih dana lišio slobode dva lica koja su zatečena u kradji „L“ profila sa skoro izgrađenog 110 kV dalekovoda „Podgorica2-Podgorica 5“, koji se nalazi uz magistralu prema Golubovcima. >>


    1 2 3 4 5 6  Sledeca >    >>

 

Info

 

 

 

 

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Mjesto: 81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 407-682
Fax: +382 20 407-665
E-mail:  kontakt

 

Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju
CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA

picture

O nama

1. jula 1957. godine u Nikšiću je puštena u rad prva prenosna trafostanica čime je otpočeo intenzivan razvoj elektroprenosnog sistema Crne Gore kao integralnog dijela elektroenergetskog sistema tadašnje SFRJ. Crnogorski elektroprenosni sistem proslavljaće ovaj datum tj. 1. jul kao dan Društva. Međutim, razvoj kompanije počeo je nešto ranije i pratio je promjene društveno-ekonomskih odnosa sve do današnjeg dana. Da biste bolje razumjeli  pedesetogodišnju istoriju naše kompanije daćemo vam kratak istorijski osvrt na sve faze njenog razvoja.

Istorijat >>

Kompanija se često transformisala pri tom neprestano ispunjavajući svoj osnovni zadatak obezbjeđenje sigurnog rada i razvoja elektroprenosnog sistema Crne Gore. Tako je i 2009. godine u martu prateći zahtjeve koje nameće liberalizacija tržišta električne energije kao i propise EU u pogledu razdvajanja tržišnih i monopolskih djelatnosti, a imajući u vidu potrebu unapređenja ekonomske efikasnosti, skupština akcionara EPCG donijela odluku o formiranju novog akcionarskog društva Prenos.

AD Prenos je obezbijedio ispunjenje svog osnovnog zadatka, realizaciju prenosa električne energije u obimu koji omogućava sigurno snabdijevanje crnogorskih potrošača. Od vremena puštanja u rad trafostanice u Nikšiću do danas elektroprenosni sistem Crne Gore je narastao u moderan sistem koji je snažno povezan sa sistemima susjednih zemalja. O njegovom funkcionisanju, održavanju i razvoju danas brine 325 zaposlenih.

Odlukom skupštine akcionara kompanija je promijenila ime u Crnogorski elektroprenosni sistem - CGES AD.
Za sledeće petogodište CGES AD očekuje veoma obiman investicioni plan koji će pred kompaniju postaviti velike izazove. Realizacija predviđenih investicija u elektroprenosni sistem Crne Gore u svim regijama, povezivanje sa Italijom koje predstavlja jedan od najvećih projekata u istoriji kompanije, kao i u sklopu projekta predviđeno povezivanje sa Srbijom, će ne samo omogućiti zaokruživanje elektroprenosnog sistema Crne Gore na način koji će unaprijediti pouzdanost njegovog rada, stvoriti uslove za razvoj buduće proizvodnje u Crnoj Gori i otkloniti potencijalna uska grla u razvoju primorske regije, već će i omogućiti da Crna Gora postane važno elektroenergetsko čvorište u regionu, snažno povezano sa budućim regionalnim tržištem električne energije.